Do góry

Rekrutacja do kl. I SP w Starzynie-kandydaci spoza obwodu szkoły 2019

Ogoszenie-rekrutacja do oddziaw przedszkolnych i klasy I SP 2019-2020
Owiadczenie - potwierdzenie woli przyjcia do kl.I SP- 2019-2020
Terminy przeprowadzania postpowania rekrutacyjnego - uczniowie spoza obwodu-kl. I SP- 2019-2020
Wniosek - kl. I SP spoza obwodu szkoy 2019-2020
Zacznik Nr 1-Owiadczenie-Gmina-kl.I spoza obwodu 2019-2020
Zacznik Nr 2-Zawiadczenie-Gmina-kl.I spoza obwodu 2019-2020
Zacznik Nr 3-Zawiadczenie-Gmina-kl.I spoza obwodu 2019-2020
Zacznik Nr 5 Owiadczenie - opieka zdrowotna kl. I SP 2019-2020
Zacznik Nr 6 - Obowizek informacyjny 2019-2020
Zacznik Nr 7-Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka 2019-2020
Zacznik nr 4 Owiadczenie - nauka religii-etyki - kl. I SP 2019-2020
 
 

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Go to top