Do góry

Rekrutacja uzupełniająca do kl. I SP w Starzynie-kandydaci spoza obwodu szkoły 2018

Kryteria ustalone przez Gmin Puck-kl. I SP- spoza obwodu - 2018-2019
Owiadczenie - potwierdzenie woli przyjcia do kl.I SP- 2018-2019
Terminy przeprowadzania postpowania rekrutacyjnego - uczniowie spoza obwodu-kl. I SP- 2018-2019
Wniosek - kl. I SP spoza obwodu szkoy 2018-2019
Zacznik Nr 5 Owiadczenie - opieka zdrowotna kl. I SP 2018-2019-
Zacznik Nr 6 - Obowizek informacyjny 2018 2019
Zacznik nr 4 Owiadczenie - nauka religii-etyki - kl. I SP 2018-2019
Zacznik nr 7 zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka
Zalacznik Nr 1_Oswiadczenie_Gmina_kl.Ispozaobwodu18_19
Zalacznik Nr 2_Zaswiadczenie_Gmina2kl.Ispozaobwodu18_19
Zalacznik Nr 3_Zaswiadczenie_Gmina3kl.Ispozaobwodu18_19
 
 

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Go to top