Do góry

Rekrutacja do kl. I SP w Starzynie-kandydaci z obwodu szkoły 2019

Ogoszenie-rekrutacja do oddziaw przedszkolnych i klasy I SP 2019-2020
Terminy przeprowadzania postpowania rekrutacyjnego - kl. I SP- 2019-2020
Zacznik Nr 2 - Owiadczenie - nauka religii-etyki - SP - 2019-2020
Zacznik Nr 4 - Obowizek informacyjny 2019-2020
Zacznik Nr 5-Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka 2019-2020
Zacznik nr 1 - Owiadczenie o miejscu zamieszkania SP- 2019-2020
Zacznik nr 3 - Owiadczenie - opieka zdrowotna SP- 2019-2020
Zgoszenie do kl. I SP- obwd szkoy-2019-2020
 
 

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Go to top