Do góry

Rekrutacja uzupełniająca-oddziały przedszkolne w SP Starzyno 2018

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu
Kryteria ustalone przez Gmin Puck-oddzia przedszkolny 2018-2019
Kryteria ustawowe-oddzia przedszkolny 2018-2019
Ogoszenie-rekrutacja do oddziaw przedszkolnych i klasy I SP 2018-2019
Terminy przeprowadzania postpowania rekrutacyjnego - oddziay przedszkolne 2018-2019
Wniosek - przedszkole- 2018-2019
Zacznik Nr 6 - owiadczenie opieka zdrowotna kl. 0- 2018-2019
Zacznik Nr 4 - Owiadczenie - potwierdzenie kryteriw ustawowych-kl.0- 2018-2019 1
Zacznik Nr 5 - Owiadczenie - nauka religii-etyki - kl. 0 - 2018-2019
Zacznik Nr 7 - Obowizek informacyjny 2018 2019
Zacznik Nr 8 - Zgoda na przetwarzanie wizerunku 2018 2019
Zacznik nr 1 do Uchway Rady Gminy 2018-2019
Zacznik nr 2 do Uchway Rady Gminy 2018-2019
Zacznik nr 3 do Uchway Rady Gminy 2018-2019
 
 

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Go to top