Maciej Wesołowski

Dzień bez plecaka

25 marca odbył się Dzień bez plecaka. Uczniowie mieli za zadanie, aby do transportu  książek, zeszytów i  przyborów szkolnych wykorzystać inne przedmioty niż plecaki.

Wspieramy Ukrainę

Drodzy Uczniowie, 
W dniu 01.03 (środa) Samorząd Uczniowski będzie sprzedawał gofry w cenie 3 zł. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony dla mieszkańców Ukrainy. Serdecznie zapraszamy

NASZA UCZENNICA, KINGA LISS - kl.7a jako kapitan drużyny @KaperkiPuck wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju Api Cup Zakopane, który odbył się 12-14 listopada w Zakopanem.

Szlachetna paczka

W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej Akcji- Szlachetna Paczka.
Co to jest SZLACHETNA PACZKA?????

Dnia 12 listopada, podczas Patriotycznych Dni w Szkole Podstawowej w Starzynie, wolontariusze  SKC sprzedawali PATRIOTYCZNE SŁODKOŚCI DLA POOPIECZNYCH FUNDACJI Bure Misie.

W tym roku w SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARZYNIE V FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ, ŻOŁNIERSKIEJ I HARCERSKIEJ odbył się w innej formie.

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Dnia 30 września, 1 i 4 października 2021 r. w naszej szkole obchodziliśmy XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Początek roku szkolnego

SZANOWNI NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE! Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starzynie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dniu 01.09.2021 r. /środa/ w szkole wg poniższego Harmonogramu - należy bezwzględnie przestrzegać zasad reżimu sanitarnego i poniższych zasad BHP. Msza Święta – wspólna / dla zainteresowanych / - Kościół Parafialny w Starzynie - 01.09.2021 r. godzina 07.30

Klasy

Godzina

Miejsce

Uczestnicy

Zasady BHP

Oddziały przedszkolne 0A 0B

08.30 – 09.30

- Plac szkolny

/lub duża sala gimnastyczna w przypadku niepogody/

- Sala 14 – 15 w dużej szkole /po apelu - spotkanie z wychowawcami/

0 A - Wioleta Chabowska

0 B - Katarzyna Simon

Dzieci i max. 1 rodzic do 1 dziecka /bez jakichkolwiek dodatkowych osób towarzyszących, np. rodzeństwa, itp./

 

1. Do szkoły może przybyć wyłącznie uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej - zasada ta dotyczy również rodziców/opiekunów przyprowadzających dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego.

2. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych - w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności - uczeń zostanie odizolowany w izolatorium, niezwłocznie powiadomi się rodzica o konieczności odebrania ucznia ze szkoły /własny środek transportu/ - rodzic ma obowiązek odebrać telefon ze szkoły oraz niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły.

3. Obowiązują ogólne zasady higieny - w tym mycie i dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

4. W autobusach szkolnych obowiązkowe maseczki.

5. Maseczki dla rodziców i uczniów obowiązkowe na placu szkoły i przez cały czas podczas pobytu w tym dniu w szkole /także w salach lekcyjnych/.

6. Na placu szkolnym i w szkole obowiązkowy dystans społeczny – odległość od innych co najmniej 1,5 m.

7. Wejście do budynku szkolnego – pojedynczo, z zachowaniem dystansu 1,5 m, wyłącznie w maseczkach, przy wejściu głównym obowiązkowa dezynfekcja rąk.

8. Sprawy do załatwienia w sekretariacie lub u dyrekcji – najpierw zgłasza się u p. Woźnej przy wejściu głównym – obowiązuje zakaz przemieszczania się po szkole poza miejscami wyznaczonymi.

9. Po wejściu do budynku szkoły – należy się udać pod wyznaczoną salę i czekać, zachowując dystans od siebie – min. 1,5 m - po zakończeniu - opuścić budynek szkoły.

Klasy

I – III

09.30 – 10.30

- Plac szkolny /lub duża sala gimnastyczna w przypadku niepogody/

- Po apelu - spotkania z wychowawcami

* kl. I a – mała szkoła - M. Tomczyńska

* kl. I b – mała szkoła - I. Liss

* kl. II a – sala 3 /duża szkoła/ - R. Dolna

* kl. III a – mała szkoła - J. Meter

* kl. III b – sala 7 /duża szkoła/ - L. Roeske

Dzieci i max. 1 rodzic do 1 dziecka /bez jakichkolwiek dodatkowych osób towarzyszących, np. rodzeństwa, itp./

Klasy

IV - VIII

10.30 – 11.30

- Plac szkolny /lub duża sala gimnastyczna w przypadku niepogody/

- Po apelu - spotkania z wychowawcami

* kl. IV a – sala 8 - M. Jung - Zielke

* kl. IV b – sala 6 - D. Kużel /Idzikowska/

* kl. V a – sala 21 - A. Wesołowska

* kl. VI a – sala 9 - Ż. Sołtys

* kl. VII a – sala 2 - H. Kościńska - strzyżewska

* kl. VII b – sala 4 - M. Redlin

* kl. VIII a – sala 10 - A. Czaja

* kl. VIII b – sala 5 - J. Mudlaff

* kl. VIII c – sala 1 - M. Wesołowski

* kl. VIII d – sala 11 - J. Duda

Uczniowie

/bez jakichkolwiek dodatkowych osób towarzyszących, np. rodzeństwa, itp. – w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach, np. osoba niepełnosprawna - 1 rodzic do 1 ucznia/


 

Święto liczby Pi

Z okazji ŚWIĘTA LICZBY PI- 14.03.2021r. przeprowadzono konkurs matematyczno- plastyczny.: pt. „ŚWIAT W KOŁACH”, 

Strona 2 z 15

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Kontakt z nami

Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie 

ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno
tel.: (58) 673 87 76, e-mail: starzyno@wp.pl
www.szkolastarzyno.eu

Go to top