Do góry

Rekrutacja do kl. I SP w Starzynie-kandydaci z obwodu szkoły 2023-2024

Owiadczenie - potwierdzenie woli przyjcia do kl.I SP-2023-2024
WNIOSEK - nauczanie j.kaszubskiego-2021-2022-DLA CHTNYCH nieobowizkowo
Zacznik Nr 2 - Owiadczenie - nauka religii-etyki - kl. I SP - obwd szkoy- 2023-2024
Zacznik Nr 3 - Obowizek informacyjny - klasa I SP-2023-2024-AKTUALNY
Zacznik Nr 4-Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka -klasa I SP-2023-2024
Zacznik nr 1 - Owiadczenie o miejscu zamieszkania ucznia i rodzicw - kl. I SP- obwd szkoy - 2023-2024
Zarzdzenie Wjta - rekrutacja 2023
Zgoszenie do kl. I SP- obwd szkoy-2023-2024
 
 

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Kontakt z nami

Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie 

ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno
tel.: (58) 673 87 76, e-mail: starzyno@wp.pl
www.szkolastarzyno.eu

Go to top