SZKOŁA

W czasach zaborów umiejętność mówienia po polsku można było wynieść jedynie z domu rodzinnego. Okres germanizacji Pomorza pozostawił po sobie również ślady na Ziemi Puckiej.

Pierwsze wzmianki o szkolnictwie pochodzą z roku 1718. Wybudowano pierwszą szkołę powszechną w Radoszewie. Szkoła ta znajdowała się tam, gdzie obecnie mieszka pan Hallman. Uczęszczały do niej dzieci z Radoszewa i Parszkowa. W roku 1868 rozebrano starą szkołę a nową wybudowano na miejscu, gdzie dzisiaj mieszka p. Teofila Sieg. Chodziły tutaj dzieci z Radoszewa, Parszkowa i Kłanina. Ówcześni właściciele majątków ziemskich umówili się, że do szkoły będą uczęszczały dzieci z tych właśnie wsi. Pracowali tutaj: od roku 1920 p. Kunik, a od roku 1922 p. Teofil Nierzwicki, Marta Nierzwicka oraz Teofila Sieg.

Władysław Konefka to wieloletni sołtys, przewodniczący koła Polskiego Związku Zachodniego w Starzynie i okolicy. Był organizatorem budowy siedmioklasowej szkoły w swojej wsi. Dzięki jego wysiłkom w 1936 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły. Liczyła 7 pomieszczeń plus pokój nauczycielski. Zbudowano też trzy mieszkania dla nauczycieli. Konefka po otwarciu był czynnym radnym szkoły. 15 września 1939 roku został aresztowany i przewieziony do więzienia. Zginął 16 listopada 1939 roku zamordowany przez Niemców. W czasie wojny nauczano w języku niemieckim. Po skończeniu wojny nauczycieli niemieckich zastąpiono polskimi. Byli nimi: p. Strzebiechowski i później p. Teofila Sieg. Kierownikiem Szkoły był p. Kulik. W pierwszych latach edukacji pisano na gryfie, a potem w zeszycie.

W latach 1950-1968 dyrektorem był p. Zwiewka a nauczycielami: p. John, po zawarciu związku małżeńskiego - Bohl, p. Fikus, p. Sieg, p. Stefanowska, p. Wróblewska następnie panie Bohl, Zielke (Fikus), Bizewska oraz panowie: Byczkowski, Moskalenko. W tych latach woźnym był p. Józef Gaffke.

W 1969 r. nowym dyrektorem szkoły został p. Marian Szulc, który sprawował kierownicze stanowisko w Starzynie do 1978r. Następnie stanowisko to piastowali: p. M. Reszke, R. Bohl oraz p. H. Jakubczyk.

Od października 1981 r. do sierpnia 2003 roku dyrektorem szkoły była p. Eleonora Sołtysińska. W 1989 roku w sadzie przy szkole rozpoczęto budowę nowej szkoły. Wkrótce z powodu braku funduszy materialnych prace przerwano. Po kilku latach prace budowlane wznowiono i w 1996 roku oddano do użytku kolejny budynek szkolny. We wrześniu 2003 roku stanowisko dyrektora objął p. Artur Surmaj. W 2006 roku gimnazjum nadano imię Władysława Konefki.

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Kontakt z nami

Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie 

ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno
tel.: (58) 673 87 76, e-mail:  sekretariat@szkolastarzyno.eu
www.szkolastarzyno.eu

Go to top