Izba Regionalna im. Jana Drzeżdżona

        Eksponaty  do starzyńskiej Izby Regionalnej uczniowie rozpoczęli zbierać w 1995 roku. Zgromadzone w ten sposób przedmioty zostały wyeksponowane na wystawie w maju 1996 roku zorganizowanej z okazji uczestnictwa szkoły w konkursie pt. „Moja mała Ojczyzna”. Izba Regionalna w Zespole Szkół w Starzynie istnieje od maja 1997 roku. Powstała  z mojej inicjatywy. Oficjalnie jej otwarcia dokonali: Elżbieta Lewandowska-dyrektor muzeum w Pucku, Eleonora Sołtysińska – dyrektor szkoły oraz Łucjan Muza – artysta ludowy i rzeźbiarz ze Starzyna.

      Rok później, w piątek 17 kwietnia 1998 roku Izbie Regionalnej nadano imię Jana Drzeżdżona. Wybraliśmy jego imię, głównie dlatego, że był uczniem starzyńskiej szkoły oraz wybitnym prozaikiem, literaturoznawcą i krytykiem literackim związanym z kaszubską ziemią. Tego dnia, w naszej szkole odbywała się siódma edycja konkursu recytatorskiego imienia Jana Drzeżdżona.  Uroczystość nadania imienia pisarza została upamiętniona odsłonięciem pamiątkowej tablicy. Wydarzenia tego dnia oraz zbiory zgromadzone w szkole przedstawiono w Panoramie Gdańskiej, a szerzej w regionalnym programie „Rodnö Zèmia”  na przełomie kwietnia i maja tego roku.

            W 1998 roku uczniowie w ramach szkolnego Koła Regionalnego  dokonali ewidencji ponad 400 eksponatów znajdujących się w szkole. Opracowali także katalog naukowy wybranych przedmiotów oraz wykonali prace konserwatorskie. Swoją pracę młodzi – historycy ówcześnie uczniowie VII i VIII klas szczegółowo opisali i udokumentowali, wzbogacając ją licznymi fotografiami. Młodzież przeprowadziła wywiady z najstarszymi mieszkańcami Starzyna i okolic, zebrała mnóstwo ciekawych informacji i wykonała kroniki dotyczące, np. historii wsi, dziejów straży pożarnej we wsi, historii szkolnictwa oraz czasów współczesnych. Założyliśmy także własną stronę w Internecie.

            Obecnie w starzyńskiej Izbie Regionalnej znajduje się ponad 1000 eksponatów, są to w większości przedmioty o dużej wartości muzealnej, pochodzą głównie z końca XIX  oraz z początków XX wieku. Są związane z historią okolicznych wsi. Na uwagę zasługują niemieckie dokumenty i księgi z połowy XIX wieku, fotografie, listy, pamiątki pierwszej komunii, np. z 1895 roku. Bardzo interesujące są przedmioty związane ze szkolnictwem, np. katedra dla nauczyciela, globus, mapa, tabliczki do pisania, pomoce dydaktyczne oraz świadectwa szkolne z pierwszych lat XX wieku oraz okresu międzywojennego.

        W Izbie Regionalnej znajduje się również dużo przedmiotów używanych kiedyś na Kaszubach, np. kołowrotki, maselnice, magiel, drewniane koryta, misy do mielenia tabaki i rogowe tabakiery. W 2000 roku podczas remontu starej szkoły, w rozbieranym piecu

kaflowym, w szklanej butelce  znaleziono ciekawy eksponat – opakowanie po papierosach – pochodzący z 1935 r.  Na pudełku znalazły się  informacje dotyczące stawiania  pieców przez mistrzów zduńskich. Ta interesująca pamiątka z czasów budowy szkoły przetrwała bezpiecznie, we wnętrzu pieca 65 lat.

            Obecnie staramy się powiększać nasze zbiory o stale ginące pamiątki świadczące o naszej przeszłości, np. dokumenty rodzinne, fotografie, listy, a także narzędzia oraz sprzęty domowe, jakimi posługiwano się kiedyś na terenie północnych Kaszub.

            W  2010 roku ukazała się książka pod redakcją Wojciecha Drzeżdżona pt. Zarys dziejów Szkolnictwa Podstawowego w Starzynie. Należałam do zespołu redakcyjnego tej ważnej dla szkoły książki. Postać patrona naszej  Izby Regionalnej została tam również wyeksponowana, w rozdziale poświęconym Sylwetkom wybranych absolwentów i uczniów. Uroczystość promocji książki odbyła się w starzyńskiej  szkole 14 maja 2010 roku. Była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrekcji szkoły – panu Arturowi Surmajowi i  pani wice-dyrektor Grażynie Dettlaff oraz dużej pomocy grona pedagogicznego.

            Dzięki istniejącej w szkole Izbie Regionalnej nauczyciele historii, języka polskiego i geografii mogą przeprowadzać tam lekcje. Nasze zbiory znakomicie nadają się do wykorzystania przy omawianiu zagadnień dydaktyczno-wychowawczych przedstawianych przez nauczycieli, np. edukacji regionalnej. Dzięki temu dzieci i młodzież poznają historię rodzinnych miejscowości, pogłębiają wiedzę o własnym regionie oraz lepiej poznają tradycję lokalną „Swojej Małej Ojczyzny”.

            W szkole kilkakrotnie organizowanałam wystawy poświęcone tematyce regionalnej dla miejscowej ludności oraz uczniów z innych szkół. Ekspozycję można oglądać codziennie do godz. 1400 .

                                                                                                                                                                                                                                    Marzena Redlin

 

                   

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Kontakt z nami

Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie 

ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno
tel.: (58) 673 87 76, e-mail: starzyno@wp.pl
www.szkolastarzyno.eu

Go to top