SZKOŁA

Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy.
  Paulo Coelho

 

Poniżej lista nauczycieli uczących w naszej szkole.

Kadra pedagogiczna naszej szkoły, fot. z roku 2008

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA KONEFKI W STARZYNIE ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Funkcja

 

1.

mgr Surmaj Artur

Język polski

Dyrektor Szkoły

2.

mgr Rutha Teresa

Plastyka

Technika

Oligofrenopedagog

Wicedyrektor Szkoły

Koordynator do spraw wystroju szkoły i terenu wokół szkoły

3.

mgr Abramowska Monika

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne - oligofrenopedagog - kl. VI b SP

Zajęcia specjalistyczne

Świetlica szkolna - nauczyciel opiekun świetlicy szkolnej

-

4.

mgr Arendt Krystyna

Religia

-

5.

mgr Badowski Łukasz

Rehabilitacja - nauczyciel rehabilitant

-

6.

mgr Badowska Małgorzata

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne - oligofrenopedagog - kl. VII a

Świetlica szkolna - nauczyciel opiekun świetlicy szkolnej

-

7.

mgr Barańska Natalia

Psycholog szkolny

-

8.

mgr Bokun Natalia

Świetlica szkolna - nauczyciel opiekun świetlicy szkolnej, tyflopedagog

-

9.

mgr Chabowska Wioleta

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagog

-

10.

mgr Czaja Agnieszka

Pedagog szkolny

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne - oligofrenopedagog

- kl. V a SP

Socjoterapia

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Opiekun Gromady Zuchowej

Opiekun szkolnego Facebooka

Interwent - koordynator realizacji w szkole Systemu RESQL - system do anonimowego zgłaszania Przemocy Rówieśniczej w szkołach

11.

mgr inż. Dettlaff Alicja

Chemia, kółko chemiczne, geografia, rewalidacja - oligofrenopedagog

Wychowawca kl. IV b SP

Opiekun Szkolnego Koła Caritas

12.

mgr Dolna Renata

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia logopedyczna

-

13.

mgr Doppke Mirosława

Zajęcia specjalistyczne - oligofrenopedagog

-

14.

mgr Duda Justyna

Język angielski, kółko języka angielskiego, oligofrenopedagog

Wychowawca kl. V b SP

15.

mgr Dudek Marlena

Pedagog specjalny

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne - oligofrenopedagog - kl. I a SP

-

16.

mgr Ekwińska Marzena

Język polski

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne - oligofrenopedagog - kl. VI a SP

Zajęcia specjalistyczne, socjoterapeuta

-

17.

mgr Glowienke Marta

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Świetlica szkolna - nauczyciel opiekun świetlicy szkolnej

Oligofrenopedagog

Wychowawca kl. II a SP

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Opiekun Gromady Zuchowej

18.

mgr Glosa Maciej

EDB

-

19.

mgr Golla Elżbieta

Nauczyciel logopeda

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Terapia logopedyczna

Oligofrenopedagog

Interwent w ramach szkolnego systemu RESQL - system do anonimowego zgłaszania Przemocy Rówieśniczej w szkołach

20.

Heland Szymon

Język kaszubski, historia i kultura regionu

-

21.

mgr Hochszulc Teresa

Religia

Terapia pedagogiczna

Oligofrenopedagog

Opiekun Szkolnego Koła Caritas

22.

mgr Jung - Zielke Mariola

Matematyka, Fizyka, surdotyflopedagog, kółko matematyczne

Zajęcia specjalistyczne

Wychowawca klasy VI A SP

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Opiekun Szkolnego Koła Caritas

23.

mgr Kamiński Szymon

Muzyka, kółko muzyczne

-

24.

mgr Karsznia Joanna

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne - oligofrenopedagog - kl. II a SP, surdotyflopedagog, rewalidacja, integracja sensoryczna

Opiekun Pocztu Sztandarowego

25.

mgr Klank Magdalena

Oddział przedszkolny 0 A, język angielski - oddziały przedszkolne, oligofrenopedagog, świetlica szkolna - oddziały przedszkolne

Wychowawca oddziału przedszkolnego 0 A

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Opiekun Gromady Zuchowej

26.

mgr Kościńska-Strzyżewska Hanna

Język polski, socjoterapeuta

-

 

27.

mgr Kulka Agnieszka

Oligofrenopedagog

-

28.

mgr Kużel Dominika

Język angielski, język niemiecki, kółko języka angielskiego, kółko języka niemieckiego

Wychowawca klasy VI B SP

29.

mgr Liss Iwona

Edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, technika, kółko recytatorskie

Wychowawca klasy III B SP

30.

mgr Mazur Krzysztof

Wychowanie fizyczne, SKS

-

31.

Meter Justyna

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy I B SP

32.

mgr Mudlaff Joanna

Język niemiecki

-

33.

mgr Nowak Maciej

Religia

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu Hospicyjnego

34.

mgr Okun Urszula

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne - oligofrenopedagog - oddział przedszkolny 0 A SP, rewalidacja

-

35.

mgr Płoska Izabela

Historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, rewalidacja - oligofrenopedagog

-

36.

mgr Popławska Mirosława

Nauczyciel pedagog szkolny, doradca zawodowy, socjoterapia, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagog

-

37.

mgr Proma - Czuba Maria

Język angielski, kółko języka angielskiego

-

38.

mgr Radtke Jolanta

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne - oligofrenopedagog - kl. VIII a SP, rewalidacja, integracja sensoryczna

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

39.

mgr Redlin Marzena

Historia, język polski, WOS, zajęcia specjalistyczne

Wychowawca klasy IV A SP

Opiekun Szkolnej Izby Regionalnej Szkolny koordynator edukacji regionalnej, patriotycznej i obywatelskiej

40.

mgr Ritz Maria

Nauczyciel bibliotekarz

-

41.

mgr Roeske Lucyna

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne - oligofrenopedagog - kl. IV b SP, indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

Opiekun Szkolnego Koła PCK

Koordynator edukacji zdrowotnej w kl. 0-III SP

42.

Ks. mgr lic. Krzysztof Sieniawski

Religia

-

43.

mgr Simon Katarzyna

Edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja - oligofrenopedagog,

Świetlica szkolna - nauczyciel opiekun świetlicy szkolnej

Wychowawca klasy I A SP

44.

mgr Skwiercz Katarzyna

Matematyka, oligofrenopedagog, zajęcia specjalistyczne

Opiekun Szkolnego Koła Caritas

Koordynator Laboratorium Przyszłości

 

45.

mgr Solińska Małgorzata

Oddział przedszkolny 0 B, oligofrenopedagog,

świetlica szkolna - oddziały przedszkolne

-

46.

mgr Sołtys Żaneta

Przyroda, biologia, język kaszubski, historia i kultura regionu, oligofrenopedagog

Wychowawca klasy VIII A SP

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu Hospicyjnego

Koordynator edukacji ekologicznej w szkole

47.

mgr Tomczyńska Magdalena

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, kółko matematyczne, oligofrenopedagog, terapia logopedyczna

Wychowawca klasy III A SP

48.

mgr Wesołowska Anna

Wychowanie fizyczne, SKS

Wychowawca klasy VII A SP

Opiekun szkolnego Facebooka

Koordynator edukacji zdrowotnej w szkole

49.

mgr Wesołowski Maciej

Język polski, informatyka, kółko informatyczne - robotyka

Wychowawca klasy V ASP

Administrator szkolnej strony internetowej

Admninistrator szkolnego Facebooka

Administrator Sieci Informatycznej

Administrator Wirtualnej Gazetki Szkolnej

Administrator Dziennika elektronicznego - Librus Synergia

Administrator platformy Microsoft Office 365

Interwent w ramach szkolnego systemu RESQL - system do anonimowego zgłaszania Przemocy Rówieśniczej w szkołach

 

Foto z 19 listopada 2022 r. (jubileusz szkoły)

 

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Kontakt z nami

Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie 

ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno
tel.: (58) 673 87 76, e-mail:  sekretariat@szkolastarzyno.eu
www.szkolastarzyno.eu

Go to top