RODZICE

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA KONEFKI W STARZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

18.09.2017 r. /poniedziałek/ SP, dotychczasowe Gimnazjum

- Godz. 16.00 - SP    -   zebranie ogólne - mała sala  gimnastyczna, wybory uzupełniające członka Rady Szkoły /1 osoba/

- Godz. 16.15 - SP     -    zebrania klasowe

- Godz. 17.00 - kl. II - III dotychczasowego Gimnazjum - zebrania klasowe

29.09.2017 r. /piątek/   - zebranie nowej Rady Rodziców i Rady Szkoły  z udziałem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego - sala nr 4

20.11.2017 r. /wtorek/   - klasy 0 - VII SP i  klasy II - III dotychczasowego Gimnazjum

19.01.2018 r. /piątek/  - klasy 0 - VII SP i  klasy II - III dotychczasowego Gimnazjum

11.04.2018 r. /środa/   - klasy 0 - VII SP i  klasy II - III dotychczasowego Gimnazjum

11.06.2018 r. /poniedziałek/ - klasy 0 - VII SP i  klasy II - III dotychczasowego Gimnazjum

19.06.2018 r. /wtorek/  - zebranie Rady Rodziców i Rady Szkoły z udziałem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego - sala nr 4

 

Poza w/w terminami - mogą zostać zwołane, według potrzeb, dodatkowe zebrania z rodzicami.

 

Menu Rodzice

Obecnie w skład Rady Szkoły 
Zespołu Szkół w Starzynie wchodzą:

 ► Przewodnicząca:
 
Justyna Meter - rodzic

 ► Zastępca przewodniczącej:
 Agnieszka Czaja  - rodzic

 ► Sekretarz:
 Wioleta Chabowska - nauczyciel

 ► Skarbnik:
 Maria Ritz - nauczyciel

 

 ► Członek:
 Małgorzata Poglettke - rodzic

 ► Członek:
 Kamil Falkowski - uczeń VIIb SP

 ► Członek:
 Paulina Littwin - uczennica IIIe G         

 ► Członek:
 Anna Wolska- uczennica IIa
G

 ► Członek:
 Teresa Rutha - nauczyciel

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Go to top