SZKOŁA

mgr Artur Surmaj

dyrektor szkoły

Urodził się 9 maja 1967 roku w Pucku. Po ukończeniu szkoły podstawowej kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Pucku, które ukończył w 1986 roku. 1 września tego samego roku rozpoczął pracę w charakterze nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej w Starzynie. Jednocześnie kontynuował dalszą edukację w Studium Pedagogicznym w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Gdańsku. Rozpoczął również studia na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Filologiczno-Historycznym, które ukończył w 1993 roku, uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. W 2001 roku ukończył studia podyplomowe w Zakresie Zarządzania Oświatą w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdyni. Od września 1999 roku, po przekształceniu Szkoły Podstawowej w Zespół Szkół w Starzynie rozpoczął pracę nauczyciela języka polskiego także Gimnazjum. 18 sierpnia 2003 roku został powołany na stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Starzynie, na którym nieprzerwanie pozostaje do chwili obecnej.

Za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany - Nagrodą Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starzynie (1989) oraz Nagrodą Wójta Gminy Puck w uznaniu osiągnięć zawodowych (2004, 2005, 2006, 2007, 2008). W 2005 roku otrzymał Srebrną Odznakę Honorową PCK - III stopnia, nadaną przez Kapitułę Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w pracę oraz umiejętnościom dydaktyczno-wychowawczym zyskał uznanie wśród uczniów i grona pedagogicznego.

 

mgr Grażyna Dettlaff

wicedyrektor szkoły

Urodziła się 3 lipca 1954 roku w Słupsku. W wieku trzech lat zamieszkała w Starzynie, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej. Ostatnią klasę "podstawówki" ukończyła w Pucku, gdzie następnie uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Żeromskiego. Z dniem 1 lutego 1975 roku podjęła pracę pedagogiczną w charakterze nauczyciela nauczania początkowego w Szkole Podstawowej w Starzynie. W 1986 roku ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Gdańskim i uzyskała tytuł magistra nauczania początkowego. Od 1 września 1987 do 31 sierpnia 1988 roku pełniła obowiązki dyrektora Szkoły Podtsawowej im. Władysława Konefki w Starzynie. 1 września 1999 roku została powołana na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół w Starzynie.

Za pełne zaangażowania twórcze, działanie na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze została wyróżniona Nagrodą Wójta Gminy Puck (2005) oraz Nagrodą Pomorskiego Kuratora Oświaty (2006). W 2008 roku została odznaczona Złotym Medalem I stopnia, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Go to top