Najnowsze w aktualnościach

Święto liczby Pi

Z okazji ŚWIĘTA LICZBY PI- 14.03.2021r. przeprowadzono konkurs matematyczno- plastyczny.: pt. „ŚWIAT W KOŁACH”, 

Czytaj więcej

Najnowsze w aktualnościach

Wielkanocna niespodzianka dla podopiecznych DPS w Pucku

Szkolne Koło Caritas i świetlica szkolna przygotowała z okazji Świąt Wielkiej Nocy niespodziankę dla podopiecznych DPS w Pucku.

Czytaj więcej

Najnowsze w aktualnościach

TELEFON WSPARCIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK

15 września br. rozpoczął swoją działalność Telefon wsparcia dla mieszkańców gminy Puck.

Czytaj więcej

Najnowsze w aktualnościach

X ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Dnia 02 października 2020 r. w naszej szkole obchodziliśmy X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 

Czytaj więcej

< >

Witamy na stronie
Szkoły Podstawowej
im. Władysława Konefki

w Starzynie

"Mam Talent" - zajęcia kolarskie w Starzynie dla wszystkich chętnych dzieci

SZANOWNI RODZICE, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE!

 

Działając na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 22.04.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 

informuję, że od dnia 26.04.2021 r. /poniedziałek/ do dnia 02.05.2021 r. w związku z dalszym ograniczeniem funkcjonowania szkół podstawowych w zakresie klas IV – VIII, w Szkole Podstawowej w Starzynie

NIE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZE DLA KLAS IV – VIII.

 

  1. W OKRESIE OD 26.04.2021 r. DO 02.05.2021 r. będzie się nadal odbywało regularne OBOWIĄZKOWE ZDALNE NAUCZANIE z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wg obowiązującego planu lekcji.

  2. DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW KLAS VIII – od dnia 26.04.2021 r. - nadal będą zorganizowane dobrowolne konsultacje z przedmiotów objętych egzaminem wg ustalonego Harmonogramu – w trybie stacjonarnym w szkole.

  3. DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH /posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/ zajęcia dydaktyczne oraz rewalidacyjne będą się odbywały w szkole w trybie stacjonarnym według dotychczasowych zasad – na wniosek rodziców.

  4. DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH - OD 26.04.2021 R. - NADAL MAJĄ ZAJĘCIA W SZKOLE W TRYBIE STACJONARNYM - według obowiązującego planu zajęć.

  5. UCZNIOWIE Z KLAS I – III – OD 26.04.2021 R. - DO 02.05.2021 R. - będą mieli zajęcia w systemie hybrydowym – część uczniów stacjonarnie w szkole, część uczniów zdalnie – WG USTALONEGO HARMONOGRAMU ZAJĘĆ.

  6. NA WNIOSEK RODZICÓW – DLA UCZNIÓW KLAS I – III

szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – w/w dzieciom umożliwia się realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

 

mgr Artur Surmaj

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Władysława Konefki w Starzynie

Starzyno, 23.04.2021 r.

 

WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I W SP W STARZYNIE NA ROK SZKOLNY 2021-2022
wszyscy kandydaci do oddziałów przedszkolnych i klas I zostali przyjęci, a pełne listy przyjętych będą opublikowane 26.03.2021 r.

 

Informujemy, że w czasie ferii zimowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku działa zgodnie z harmonogramem od 8:00 do 18:00.

Świadczymy pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną na terenie placówki. Codziennie w godzinach od 11:00-13:00, możliwy jest również kontakt telefoniczny z dyżurującym psychologiem / pedagogiem.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
które należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Starzynie najpóźniej do dnia 11 września 2020 r.
Kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł.

 

ODWOZY
KŁANINO, POŁCHÓWKO


Poniedziałek 
12.00; 13.00; 14.00; 14.50; 15.25;

Wtorek  
12.00; 13.00; 14.00; 14.50; 15.25;

Środa 
12.00; 13.00; 14.00; 14.50; 15.25;

Czwartek 
12.00; 13.00; 14.00; 14.50; 15.25

Piątek 
12.00; 13.00; 14.00; 14.50; 

                


 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Najbliższe spotkanie z rodzicami zaplanowane zostało na 23.09.2020 r. 

 Rodziców, którzy nie będą mogli  w nim uczestniczyć,
zachęcamy do indywidualnego kontaktu z wychowawcą
oraz przez dziennik elektroniczny.

 

ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno
tel. +48 58 673-87-76

starzyno@wp.pl
Numer rachunku bankowego Rady Szkoły: 08 8349 0002 0005 2113 2000 0010

ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA:

PONIEDZIAŁEK   8.00- 15.30 

WTOREK               8.30- 15.30 

ŚRODA                   8.00- 15.00

CZWARTEK           8.00- 15.30 

PIĄTEK                   8.00- 15.00 

W szkole pełnione są dyżury od 7.15 do godziny 8.00 przez nauczycieli, którzy zapewniają opiekę dzieciom przed rozpoczęciem zajęć.


Stołówka szkolna

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Kontakt z nami

Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie 

ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno
tel.: (58) 673 87 76, e-mail: starzyno@wp.pl
www.szkolastarzyno.eu

Go to top