RODZICE

                      Gmina Puck  otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Poznaj Polskę w wysokości 85.526,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 128.873,00 zł, w tym wkład własny w wysokości 42.847,00 zł pochodzi w  wpłat rodziców uczniów.

                      Szkoły, które otrzymały dofinansowanie na podstawie złożonych wniosków:

 1. Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie ul. Żarnowiecka 22 - 2 wycieczki,
 2. Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu, ul. Pucka 74 - 2 wycieczki,
 3. Szkoła Podstawowa im. Antoniego Abrahama w Połczynie, ul. Szkolna 21 - 1 wycieczka,
 4. Szkoła Podstawowa im. Augusta Necla w Mieroszynie, ul. Szkolna 2 -2 wycieczki,
 5. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Łebczu, ul. Pucka 27 - 1 wycieczka,
 6. Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie, ul. Mechowska 2 -1 wycieczka,
 7. Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Konstantyna Dominika w Swarzewie, ul. Szkolna 36 – 1 wycieczka.

                    Zasady organizacji wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” w 2022 r.:

Na każdym ze szlaków znajdują się punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej.

W ramach planowanej wycieczki szkoły będą zwiedzać:

 • co najmniej 2 punkty edukacyjne podczas wycieczki jednodniowej,
 • co najmniej 4 punkty edukacyjne podczas wycieczki dwudniowej,
 • co najmniej 6 punktów edukacyjnych podczas wycieczki trzydniowej.

                   Wsparcie finansowe:

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł,

Wszystkie wycieczki, zgodnie z zawartym porozumieniem nr PP MEiN /2022/DPI/800 odbyły się do dnia 24 czerwca 2022 roku.

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA KONEFKI
W STARZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA KONEFKI W STARZYNIE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

20.09.2022 r. /wtorek/

- Godz. 15.30 - kl. 0 - III SP

* mała szkoła - kl. II a, II b

* duża szkoła - kl. 0a, 0b, I a, III a

- Godz. 16.30 - kl. IV - VIII SP /duża szkoła/

 

29.09.2022 r. /czwartek/

- Godz. 16.00

- zebranie nowej Rady Rodziców i Rady Szkoły z udziałem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego - sala nr 4

 

16.11.2022 r. /środa/

- Godz. 15.30 - kl. 0 - III SP

* mała szkoła - kl. II a, II b

* duża szkoła - kl. 0a, 0b, I a, III a

- Godz. 16.30 - kl. IV - VIII SP /duża szkoła/

 

05.01.2023 r. /czwartek/

- Godz. 15.30 - kl. 0 - III SP

* mała szkoła - kl. II a, II b

* duża szkoła - kl. 0a, 0b, I a, III a

- Godz. 16.30 - kl. IV - VIII SP /duża szkoła/

 

13.04.2023 r. /czwartek/

- Godz. 15.30 - kl. 0 - III SP

* mała szkoła - kl. II a, II b

* duża szkoła - kl. 0a, 0b, I a, III a

- Godz. 16.30 - kl. IV - VIII SP /duża szkoła/

 

12.06.2023 r. /poniedziałek/

- Godz. 15.30 - kl. 0 - III SP

* mała szkoła - kl. II a, II b

* duża szkoła - kl. 0a, 0b, I a, III a

- Godz. 16.30 - kl. IV - VIII SP /duża szkoła/

 

21.06.2023 r. /środa/

- Godz. 16.00

- zebranie Rady Rodziców i Rady Szkoły z udziałem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego - sala nr 4

Poza w/w terminami - mogą zostać zwołane, według potrzeb, dodatkowe zebrania z rodzicami.

 

W przypadku dodatkowych obostrzeń związanych z COVID-19 - zebrania stacjonarne zostaną zawieszone.

 

 

 

Menu Rodzice

Obecnie w skład Rady Szkoły 
w Starzynie wchodzą:

 ► Przewodnicząca:
 
Monika Marszałek - rodzic (5a, 8a)

 ► Zastępca przewodniczącej:
 Agnieszka Czaja  - rodzic (5a, 8d)

 ► Sekretarz:
 Wioleta Chabowska - nauczyciel

 ► Skarbnik:
 Maria Ritz - nauczyciel

 

 ► Członek:
 Justyna Meter - rodzic (7b)

 ► Członek:
 Małgorzata Pogletke - rodzic (7b)

 ► Członek:
 Coleen Drzeżdżon - uczennica (8d)         

 ► Członek:
 Amelia Płotka - uczennica (8a)

 ► Członek:
 Kajetan Priebe - uczeń (7a)

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Kontakt z nami

Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie 

ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno
tel.: (58) 673 87 76, e-mail: starzyno@wp.pl
www.szkolastarzyno.eu

Go to top