SZKOŁA

Władysław Konefka urodził się 8 stycznia 1892 roku w Starzynie. Ukończył tylko cztery klasy Szkoły Podstawowej. Wieś i najbliższy rejon znajdował się pod zaborem pruskim i dlatego w szkole edukacja była prowadzona tylko w języku niemieckim. Języka polskiego uczył się jedynie w domu rodzicielskim. Rodzice pomagali mu w zdobyciu zawodu rzemieślniczego i obdarowali domkiem ze skrawkiem ziemi.

Władysław Konefka znał ciężkie życie ubogich chłopów i robotników wiejskich. Z tego powodu brał czynny udział w życiu społecznym i od 1926 roku należał do postępowych organizacji społecznych przygotowujących manifestacje narodowe i społeczne. W okresie reformy rolnej był propagatorem parcelacji latyfundiów niemieckich. Jako wieloletni sołtys, od chwili zorganizowania za tym terenie Polskiego Związku Zachodniego był przewodniczącym koła w Starzynie i okolic.

Konefka był inicjatorem i organizatorem budowy siedmioklasowej Szkoły Powszechnej w Starzynie. Zbierał fundusze, jeździł do wojewódzkich władz administracyjnych w Toruniu, zachęcał i organizował miejscowych chłopów do prac przy jej budowie. Dzięki tym wysiłkom już w 1936 roku nastąpiło uroczyste otwarcie siedmioklasowej szkoły z trzema trzypokojowymi mieszkaniami dla nauczycieli. Po jej otwarciu był czynnym radnym szkoły i powiatowego wydziału oświaty, a także przez szereg lat – radnym Sejmiku Powiatowego. Gdy zbliżała się II wojna światowa w 1939 roku, zorganizował miejscowy Komitet Obrony Narodowej, zbierając fundusze na uzbrojenie. Na jednym z zebrań powiatowego Komitetu Obrony Narodowej zażądał usunięcia Niemców z tej organizacji. Z ustnych oświadczeń niektórych Niemców wynikało, że już w sierpniu 1939 roku organizacje niemieckie, działające w Polsce, wydały wyrok śmierci na Władysława Konefkę. Miał okazję wyjazdu z Polski centralnej, gdzie mógł się ukryć, lecz pozostał uważając, że jego miejsce jest tam, gdzie się urodził, żył i pracował. Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich Konefka zatarł wszystkie ślady działalności społecznej i ukrył spisy członków Polskie Związku Zachodniego. Dzięki temu nikt z jego najbliższego otoczenia nie został aresztowany. Całą odpowiedzialność wziął przed Niemcami na siebie. 15 września 1939 roku Władysław Konefka został aresztowany i przewieziony do więzienia w Wejherowie. Ostatnim dniem jego życia był 16 listopada 1939 roku. W tym dniu bezpośrednio po apelu wieczornym, został odwieziony do lasów piaśnickich i zamordowany.

Dzień 3 września 1967 roku stał się historycznym dniem dla mieszkańców Starzyna. W tym dniu, w pięknie udekorowanej Szkole Podstawowej, zebrali się mieszkańcy wsi i okolic, by być świadkami historycznego wydarzenia. Dzięki staraniom miejscowych władz Szkoła Podstawowa w Starzynie otrzymała imię Władysława Konefki. Wspierając tę inicjatywę, mieszkańcy wsi ufundowali z okazji 28 rocznicy wybuch II wojny światowej tablicę pamiątkową. Wmurowano ją w zewnętrznej ścianie szkoły.

 

Zamiast uczyć się na błędach... ucz się u nas!

Kontakt z nami

Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie 

ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno
tel.: (58) 673 87 76, e-mail:  sekretariat@szkolastarzyno.eu
www.szkolastarzyno.eu

Go to top